امیران مؤسسه بین المللی امیران
عمان

عمان

 

  • کسب اقامت عمان همراه خانواده

  • کسب اقامت عمان از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت

  • کسب اقامت عمان از طریق تحصیل

    افرادی که قصد تحصیل در دانشگاه بین المللی دارند میتوانند با اخذ پذیرش دانشگاه های عمان به این کشور وارد شوند و پس از اتمام دوره تحصیل وارد بازار کار پویا شوند و اقامت دائم این کشور را کسب کنید.
  • کسب اقامت عمان از طریق کار

  • اقامت کشور عمان

  • درباره کشور عمان

کارشـناسـان امیـــران

کارشـناسـان امیـــران

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم ؟