امیران مؤسسه بین المللی امیران
کانادا

مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران،مربیان و برگزارکنندگان مناسبتهای ورزشی

مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران،مربیان و برگزارکنندگان مناسبتهای ورزشی
 • مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران،مربیان و برگزارکنندگان مناسبتهای ورزشی

مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران،مربیان و برگزارکنندگان مناسبتهای ورزشی

ورزشکاران و قهرمانان حیطه ورزشی همانند مربیان،داوران یکی از دو گروهی هستند که میتوانند تحت قانون خود اشتغالی فدرال،به کانادا مهاجرت کنند.
خود اشتغالی ورزشکاران:
بر طبق ماده ی 88(1) آیین نامه مهاجرت و حمایت از پناهندگان(IRPR)،خوداشتغالی ورزشکاران بر پایه ی تجارب مربوطه، قصد و توانایی خوداشتغالی در کانادا است و فعالیتهای خوداشتغالی افراد باید تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کانادا داشته باشد.
تجارب مربوطه برای مهاجرت ورزشکاران:
بر طبق ایین نامه مهاجرت و حمایت از پناهندگان،تجارب مربوطه به معنای حداقل 2 سال تجربه در رشته ی مورد نظر است که باید طی 5 سال قبل از اقدام برای اخذ ویزای کوتاه مدت انجام شده باشد که خود شامل:
الف)2 دوره ی 1ساله تجربه خوداشتغالی ورزشی
ب)2دوره ی 1 سال تجربه مشارکت در ورزشهای سطح جهانی
ج)ترکیبی از یکساله تجربه ی خود اشتغالی ورزشی (مورد الف) و مشارکت در ورزشهای سطح جهانی (مورد ب)
(Source: Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227, <http://canlii.ca/t/531vc> retrieved on 2017-12-25
Currency: This regulation is current to 2017-12-05 according to the Justice Laws Web Site)

قصد و توانایی خود اشتغالی در کانادا:
تقاضانامه اخذ ویزا باید نشان دهنده قصد و توانایی فرد برای خوداشتغالی در کانادا باشد.افسر مهاجرت برای اثبات این مورد چندین فاکتور را در نظر می گیرد.برای مثال مرتبط بودن تجربه در رشته ورزشی متقاضی با مجمع ورزشی کانادا،مکاتبات با همتایان کانادایی خود و اگر برنامه ی تجاری را به افسر ارائه دهند باید اثبات شود که این کسب و کار ارزش اقتصادی خواهد داشت.
تاثیر قابل توجه در اقتصاد کانادا:
این مورد بسیار وسیع و شامل موارد بسیاری است.هیچ سقف مالی برای تاثیر اقتصادی در نظر گرفته نشده است. برطبق تجربه افسر مهاجرت به تجارب مربوطه،برنامه و اهداف کاری و ارزش اقتصادی کل و تاثیر آن بر اقتصاد کانادا توجه می کند.

 


فعالیتهای واجد شرایط خود اشتغالی ورزشی در کانادا:
(شماره های 4 رقمی کنار مشاغل کد دسته بندی مشاغل کانادا NOCهستند
National Occupational Classification)

• 5251 ورزشکاران
• 5252 مربیان
• 5253 ورزشکاران رسمی و داوران
• 5254 رهبر برنامه های ورزشی و مدرسان ورزشهای تفریحی و فیتنس

موارد مهم برای دریافت اقامت دائم کانادا
فرد متقاضی باشد شامل هر 3 موارد زیر باشد در غیراینصورت قادر به دریافت اقامت دائم کانادا نخواهد بود.
1. تمامی مدارک و شرایط ذکر شده برای دریافت ویزای خوداشتغالی
2. داشتن حداقل 35 امتیاز از100 امتیاز (توضیح امتیازبندی درادامه)
3. شامل مواردی که برای کانادا غیر قابل قبول است نباشند مانند:مسائل امنیتی،جرم شناسی،اقتصادی و درمانی(این مورد شامل شخص متقاصی و اعضای خانواده می باشد.)
امتیازبندی
• تحصیلات:حداکثر 25 امتیاز
• تجربه ی کاری: حداکثر 35 امتیاز
• سن:10 امتیاز
• توانایی صحبت به زبانهای انگلیسی یا فرانسوی:حداکثر 24 امتیاز
• توانایی سازگاری:حداکثر 6 امتیاز
اگر فرد دارای 5 سال سابقه خود اشتغالی باشد با کسب حداقل 35 امتیاز دیگر نیازی به امتیاز از بخشهای دیگر ندارد.در بخش مهارتهای زبانی باید نمره قابل قبول در امتحان IELTS General یا CELPIP برای انگلیسی و TEF برای فرانسوی باشد.سایر خدمات مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران،مربیان و برگزارکنندگان مناسبتهای ورزشی


 • خرید ملک در کانادا

 • اجاره ملک در کانادا

 • اخذ شهروندی کانادا

 • مهاجرت به کانادا از طریق فعالیتهای فرهنگی برای هنرمندان

 • مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران،مربیان و برگزارکنندگان مناسبتهای ورزشی

 • دعوتنامه تجاری کانادا

 • دعوتنامه کانادا

 • ویزای مولتی یا کوتاه مدت کانادا

 • کالج ها و مدارس فنی حرفه ای کانادا

 • دوره های زبان در کانادا

 • تحصیل در مقاطع ابتدایی و دبیرستان کانادا

 • درباره کشور کانادا


Post comments

ارسال دیدگاه برای این پست

کارشـناسـان امیـــران

کارشـناسـان امیـــران

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم ؟